Dịch vụ

Chuyển giao công nghệ giúp khách hàng

  • Chuyển giao các hệ thống thông tin cho khách hàng (ERP , T24 Core Banking, SOA, SAP… solution).

    Với đội ngũ chuyên gia hùng hậu làm việc tại nhiều vị trí địa lý khác nhau trên toàn cầu và bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực trọng điểm của CNTT, JBTech sẵn sàng đón nhận mọi dự án chuyển giao các hệ thống lớn giúp cho khách hàng:

    • Hệ thống phần mềm ngân hàng lõi T24
    • Giải pháp SOA, Oracle E-Bussines cho doanh nghiệp....
  • Thời gian Tháng 12, 2020