Dịch vụ

Call Centre Service - Giúp khách hàng Chăm sóc khách hàng/đối tác

                                                                                                 


  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng thay cho khách hàng (JBTech sẽ thay Quý Công ty chăm sóc khách hàng của Quý công ty theo chính sách và yêu cầu cụ thể của Quý Công ty)
  • Dịch vụ thiết lập hệ thống chăm sóc khách hàng cho các công ty/ tổ chức/ doanh nghiệp:

Ø  Call Center - Trung tâm trả lời khách hàng truyền thống. 

Ø   Contact Center là sự kết hợp thống nhất các phương thức tương tác với khách hàng, từ điện thoại, email, website cho đến hình thức chat (đối thoại trực tiếp), hay gửi tin nhắn tức thời (instant messaging).

  • Thời gian Tháng 12, 2020