Dịch vụ

Dịch vụ Quảng cáo số và quảng cáo big events

  • Dịch vụ Quảng cáo số truyền thống và hiện đại (Phone, Email, SMS, Mobile App, SEO tecnical,...)
  • Quảng cáo cầu đặc biệt (big events): cho các sự kiện lớn, có yếu tố kích thích mạnh mẽ người xem : Khách hàng có thể đặt mẫu mã và thông tin theo ý thích, JBTech sẽ thực thi toàn bộ quá trình (xin cấp phép neo đậu các Balloon, bảo dưỡng và chăm sóc balloon định kỳ, khắc phục trong 24 giờ khi có sự cố đối với balloon...)
  • Thời gian Tháng 12, 2020