Sản phẩm

Hệ thống Quản trị Quan hệ khách hàng (JB - CRM)

Nhờ JB - CRM, nhân viên giao dịch sẽ dễ dàng nhận ra nhiều đối tượng khách hàng, phối hợp với các bộ phận kỹ thuật khác trong công ty / doanh nghiệp thực hiện các hoạt động maketing, bán hàng và cung cấp dịch vụ phù hợp, nhằm tối ưu hoá lợi nhuận và mang lại sự thoả mãn cao nhất cho khách hàng. JB - CRM còn giúp ban lãnh đạo công ty xem xét, đánh giá hiệu quả công việc của các nhân viên để đưa ra được các chính sách khen thưởng hoặc kỷ luật.

 

JB - CRM có các nhóm chức năng sau:

 1. Nhóm Chức năng giao dịch:

Hệ thống JB-CRM hoạt động tương tự như đối với chương trình Outlook của Microsoft. Nó cho phép công ty / doanh nghiệp giao dịch thư điện tử trong mạng lưới người sử dụng JB-CRM, đồng thời giao dịch thư tín với khách hang bên ngoài nhờ khai báo các tài khoản POP3.

 1. Nhóm Chức năng phân tích:

Hệ thống JB-CRM cho phép công ty / doanh nghiệp tạo lập và phân tích thông tin để quản lý và theo dõi những việc cần làm, chẳng hạn công việc diễn ra với khách hàng nào, trong bao lâu, thuộc dự án hay đề tài nào, do ai chịu trách nhiệm…

 1. Nhóm Chức năng lập kế hoạch:

Hệ thống JB-CRM giúp công ty / doanh nghiệp bố trí lịch làm việc cho cá nhân, cho tập thể, gồm lịch hàng ngày, lịch hàng tuần và lịch hàng tháng.

 1. Nhóm Chức năng khai báo và quản lý:

Hệ thống JB-CRM cho phép khai báo và quản lý các mối quan hệ với khách hàng để nắm được đó là đối tượng nào trên cơ sở những thông tin hồ sơ đơn giản về họ. JB-CRM sẽ giúp xác định có những khách hàng nào thường xuyên quan hệ với công ty / doanh nghiệp, công ty / doanh nghiệp có những cuộc hẹn làm việc với khách hàng nào, khách hàng là đối tác liên quan tới kế hoạch nào cần ưu tiên…

 1. Nhóm Chức năng quản lý việc liên lạc:

Hệ thống JB-CRM cho phép quản lý và theo dõi các cuộc gọi điện thoại trong công ty, giúp công ty / doanh nghiệp đặt được kế hoạch vào những thời gian nào cần gọi cho ai, gọi trong bao lâu và công ty / doanh nghiệp đã thực hiện chưa hay đã bỏ sót…

 1. Nhóm Chức năng Lưu trữ và cập nhập:

Hệ thống JB-CRM cho phép đọc và ghi tài liệu dù là bất cứ dạng văn bản gì, nhờ đó người sử dụng hệ phần mềm có thể chia sẻ với nhau về các tài liệu dùng chung, những tài liệu cần cho mọi người tham khảo. Đặc biệt khi nhân viên đi công tác xa, nhân viên vẫn sử dụng được một cách dễ dàng kho tài liệu chung của công ty / doanh nghiệp mình, đồng thời có thể gửi vào đó những hồ sơ tài liệu mới cho đồng nghiệp bất chấp khoảng cách địa lý… Có thể nói, JB-CRM đã loại bỏ hoàn toàn việc gửi văn bản đính kèm qua thư điện tử đến với mọi người một cách rời rạc như trước đây.

 1. Nhóm Chức năng hỗ trợ các dự án:

Hệ thống JB-CRM cho phép khai báo và quản lý thông tin cần thiết về những dự án mà công ty / doanh nghiệp / tổ chức cần lập kế hoạch và triển khai. Cùng với những thông tin chính về dự án, công ty / doanh nghiệp có thể quản lý danh sách các thành viên tham gia dự án, họ thuộc các công ty nào, tiến trình công việc diễn ra như thế nào, thời điểm các cuộc hẹn ra sao, các hợp đồng nào cần ký kết…. công ty / doanh nghiệp cũng có thể phân chia dự án thành các dự án nhỏ hơn và lên lịch trình thực hiện chúng.

 1. Nhóm Chức năng thảo luận:

Hệ thống JB-CRM tạo ra môi trường giao lưu thông tin công khai trên toàn hệ thống thông qua việc viết tin, trả lời tin… Bên cạnh đó, phần mềm JB-CRM có thể giúp từng nhóm người trao đổi trực tuyến để thể hiện quan điểm, ý kiến của mình về một vấn đề nào đó, bất kỳ họ đang ngồi tại cơ quan hay đang đi công tác.

 1. Nhóm Chức năng quản lý hợp đồng:

Hệ thống JB-CRM cho phép quản lý danh sách các hợp đồng kèm theo, dù đó là những nguyên bản hợp đồng lưu dưới dạng PDF.

 1. Nhóm Chức năng quản trị:

Hệ thống JB-CRM cho phép các nhà quản trị công ty xác lập vai trò và vị trí của những nhân viên bán hàng, nhân viên quan hệ khách hàng, qua đó quản lý và phát huy hết vai trò của họ. Hy vọng với những thông tin trên bạn sẽ có cái nhìn tổng quát về các chức năng cần phải có của một hệ thống JB-CRM .

 • Thời gian Tháng 12, 2020
 • Loại sản phẩm Sản phẩm cho Doanh nghiệp