Sản phẩm

Hệ thống phân tích và ứng dụng phổ âm thanh, hình ảnh và sóng rada trong quốc phòng, an ninh (JB Voice Spectrum)

Phân tích phổ âm thanh là một mảng nghiên cứu lâu năm của JBTECH. Thành quả đạt được là hệ thống phân tích phổ với độ chuẩn 99.99% so với các ứng dụng chuyên dụng hiện tại, có thể đem so sánh kết quả với các hãng sản xuất thiết bị âm thanh lâu năm của Đức, Mỹ (các hệ thống máy Perl và Calibre về phân tích âm thanh trong chuẩn đoán).

Hệ thống JB Voice Spectrum hiện tại đã được tích hợp với công nghệ AI và Data Mining có khả năng phân tích và đưa ra kết quả dự đoán về sự cố đối với động cơ ôtô quân sự (dự đoán các hỏng hóc về động cơ, trục khuỷu, trục cam…).

Kết quả dự đoán của JB Voice Spectrum có thể được đem ra đánh giá, so sánh và đối chiếu với bất cứ chuyên gia nào trong ngành động cơ ôtô. Hệ thống JB Voice Spectrum có thể tiết kiệm được khoảng 80% chi phí bảo dưỡng, duy tu hàng năm của xe quân sự.

Đây là dự án xây dựng hệ thống đặc thù, có tính cốt lõi ngành, JBTECH sẵn sàng phối hợp thử nghiệm và xây dựng hệ thống đo đạc, kiểm thử theo yêu cầu của Khách hàng.

  • Thời gian Tháng 12, 2020
  • Loại sản phẩm Công nghệ kỹ thuật đặc thù