Sản phẩm

Phần mềm Hệ thống Ngân hàng đề thi trắc nghiệm JB-Test

Dùng cho giáo viên, cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý cấp trên (Bộ Giáo dục, Sở giáo dục, Phòng giáo dục) trong công tác Kiểm tra đánh giá câu hỏi và đề thi, đánh giá chất lượng học sinh thông qua hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính. Học sinh có thể luyện thi và thi thử, thi trực tiếp trên máy tính một cách khách quan, chính xác và nhanh chóng

Nhóm chức năng Ngân hàng câu hỏi:

+ Phần mềm trắc nghiệm cho phép giáo viên có thể thêm mới, sửa chữa và thay đổi nội dung hay các dạng câu hỏi khác nhau hay nói cách khác là tự tạo được ngân hàng câu hỏi cho mình.

+ Quản lý, khai thác, sử dụng ngân hàng với 50.000 câu hỏi có sẵn để tham khảo hoặc dùng ngay lập tức cho việc kiểm tra đánh giá. Hoặc có thể lấy thêm (bổ sung hoặc cập nhật) câu hỏi từ hệ thống ngân hàng câu hỏi của Cơ quan quản lý cấp trên (PGD, SGD, BGD) mà không cần phải chuyển từ các file riêng lẻ, chỉ cần có kết nối internet.

+ Cho phép người sử dụng nhanh chóng tìm được câu hỏi phù hợp trong ngân hàng câu hỏi theo nhiều tiêu chí khác nhau (duyệt nhanh hoặc xem chi tiết,…).

+ Câu hỏi có thể chứa nhiều định dạng dữ liệu khác nhau (hình ảnh, công thức, video,….). Đặc biệt các câu hỏi có chứa video, các đối tượng đặc biệt thì không bị xô lệch hay thay đổi phương án khi trộn đề.

Nhóm chức năng Đề thi và tài khoản thi:

+ Phần mềm trắc nghiệm cho phép giáo viên tạo lập và sửa chữa đề thi trong ngân hàng đề thi một cách linh động theo nhiều tiêu chí khác nhau (thang điểm, độ khó, môn học, loại câu hỏi kèm tư liệu). Đề thi có thể do máy tự động tạo hoặc do người dùng tự tạo hoặc kết hợp cả hai.

+ Cho phép giảng viên có thể tạo đề thi hàng loạt (nhân bản) để phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá với nhiều đối tượng học sinh.

+ Phần mềm trắc nghiệm giúp cho người quản lý đào tạo có thể trộn và ra đề thi với nhiều tiêu chí khác nhau và với số đề thi con nhiều tuỳ ý.

+ Phần mềm cho phép lấy đề từ cơ quan quản lý cấp trên đã tạo sẵn trong các kỳ thi tập trung hoặc lấy câu hỏi đã soạn từ hệ thống ngân hàng câu hỏi tập trung (tích lũy chung), chỉ cần có kết nối internet.

Nhóm chức năng thi và quản lý thi trực tiếp:

+ Phần mềm cho phép học sinh/sinh viên có thể thi thử trên máy tính với ngân hàng câu hỏi phong phú cho tất cả các môn (học sinh/sinh viên có thể tự cài đặt trên máy tính cá nhân ở nhà hoặc vào phân hệ thi thử trong phòng máy của Trường).

+ Hệ thống thiết kế theo hướng chu trình đánh giá khép kín: Giảng viên tạo câu hỏi và nhập danh mục thông tin về các thí sinh -> tạo đề và tạo tài khoản thi cho từng thí sinh -> tạo lần thi cho từng thí sinh -> phân tài khoản và phân đề cho thí sinh -> in thông tin về tài khoản cho thí sinh -> thí sinh chủ động sử dụng tài khoản này để thực hiện thi -> giảng viên quản lý màn hình và quá trình thi -> chấm thi tự động và chấm thi bằng tay (dành cho đề thi có câu hỏi tự luận).

+ Toàn bộ chu trình trên có thể yêu cầu phần mềm thực hiện tự động hoặc bằng tay bất cứ công đoạn nào và hoàn toàn có thể không cần sự giám sát của giám thị. Đặc biệt trong quá trình thi, nếu có sự cố liên quan đến máy tính thí sinh thi hay các sự cố liên quan đến hệ thống khác (mất điện,…) thì thí sinh hoàn toàn có thể thi tiếp bài thi đó ở lần đăng nhập tiếp theo (nếu thí sinh đang thi dở), hệ thống sẽ tự động thông báo và cho phép người quản lý thi điều khiển quá trình này.

Nhóm chức năng in ấn và báo cáo:

+ In thông tin về tài khoản thi dành cho thí sinh (Mã thí sinh, Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên đề, số đề con, ngày giờ thi dự kiến tên tài khoản, mật khẩu của tài khoản…). In đề thi, giấy thi, (sinh viên có thể sử dụng ngay kết quả in giấy thi và đề thi này để làm bài trực tiếp).

+ Người dùng có thể in giấy chấm thi ra bóng kính hoặc đục lỗ khi chấm bài. In đáp án tổng thể cho tất cả các đề con của một đề thi ứng với các lần thi theo yêu cầu của giảng viên/người quản lý.

+ In chi tiết về kết quả thi, quá trình thi của một thí sinh cụ thể hoặc nhóm thí sinh cụ thể. Đặc biệt trong tất cả các phương án in ấn, phần mềm đều tự động căn lề và sắp xếp các đáp án theo phương án tiết kiệm giấy nhất. 

Các chức năng khác:

+ Phần mềm cho phép phân quyền và bảo mật dữ liệu theo từng giáo viên (mỗi giáo viên sẽ quản lý toàn bộ thông tin về sinh viên/ học sinh và đề, kết quả bài làm của chính lớp do mình tạo ra).

+ Phân quyền hệ thống chi tiết theo chức năng quản lý và ghi vết toàn bộ thao tác với hệ thống, giúp cho người quản lý theo dõi mọi hoạt động từ việc  tạo đề, sửa đề, phân đề cho đến thí sinh làm bài thi và kết quả bài thi. Tất cả đề được hiển thị trên màn hình quản lý và báo cáo.

+ Đặc biệt phần mềm không giới hạn số câu hỏi hay số đề cần tạo,… .

Đặc biệt lưu ý: Toàn bộ các máy tính và giáo viên của Nhà Trường đều được cấp phép, cấp mã sử dụng phần mềm một cách hợp pháp, được sự bảo vệ của công ty dưới luật bản quyền phần mềm.

  • Thời gian Tháng 12, 2020
  • Loại sản phẩm Tổ chức Giáo dục Đào tạo