Sản phẩm

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu kết hợp với trí tuệ nhân tạo - AI (JB DataMining - Big data)

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho tổ chức – doanh nghiệp trên cơ sở kỹ thuật khai phá dữ liệu kết hợp với trí tuệ nhân tạo - AI (JB DataMining - Big data) cho tài chính ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và giá trị gia tăng trên mạng Internet

Data Mining là gì? Các công cụ khai phá dữ liệu phổ biến nhất hiện nay, và những điều mà JBTECH có thể làm?

Data Science và Data Mining là hai trong số các lĩnh vực quan trọng nhất trong công nghệ. Cả hai lĩnh vực này đều xoay quanh dữ liệu. Tuy nhiên, chúng sử dụng dữ liệu theo 2 cách khác nhau. Hơn nữa, kiến thức cần thiết để làm việc trong cả 2 lĩnh vực này cũng khác nhau, phương pháp tiếp cận để ứng dụng Data mining và AI cũng khác nhau.

Data Mining là gì?

Data mining – khai phá dữ liệu là quá trình phân loại, sắp xếp các tập hợp dữ liệu lớn để xác định các mẫu và thiết lập các mối liên hệ nhằm giải quyết các vấn đề nhờ phân tích dữ liệu. Các mục khai phá dữ liệu cho phép các doanh nghiệp có thể dự đoán được xu hướng tương lai.

 Quá trình khai phá dữ liệu là một quá trình phức tạp bao gồm kho dữ liệu chuyên sâu cũng như các công nghệ tính toán. Hơn nữa, Data Mining không chỉ giới hạn trong việc trích xuất dữ liệu mà còn được sử dụng để chuyển đổi, làm sạch, tích hợp dữ liệu và phân tích mẫu. 

 Có nhiều tham số quan trọng khác nhau trong Data Mining, chẳng hạn như quy tắc kết hợp, phân loại, phân cụm và dự báo.

 Một số tính năng chính của JB Data Mining:

 • Dự đoán các mẫu dựa trên xu hướng trong dữ liệu.
 • Tính toán dự đoán kết quả
 • Tạo thông tin phản hồi để phân tích
 • Tập trung vào cơ sở dữ liệu lớn hơn.
 • Phân cụm dữ liệu trực quan

JB – Data Mining là hệ thống phần mềm bao gồm nhiều bộ quy trình nghiệp vụ và các thuật toán AI được tích hợp với nhau áp dụng trên bộ dữ liệu tối thiểu đạt chuẩn Bigdata (1 triệu Record mẫu)

Các bước trong JB Data Mining mà JBTECH đã xây dựng như thế nào:

Các bước quan trọng khi JBTECH tiến hành xây dựng hệ thống JB-Data Mining bao gồm: 

 • Bước 1: Làm sạch dữ liệu – Trong bước này, dữ liệu được làm sạch sao cho không có tạp âm hay bất thường trong dữ liệu (trong Big Data)
 • Bước 2: Tích hợp dữ liệu – Trong quá trình tích hợp dữ liệu,  nhiều nguồn dữ liệu sẽ kết hợp lại thành một.
 • Bước 3: Lựa chọn dữ liệu – Trong bước này, dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu 
 • Bước 4: Chuyển đổi dữ liệu – Trong bước này, dữ liệu sẽ được chuyển đổi để thực hiện phân tích tóm tắt cũng như các hoạt động tổng hợp.
 • Bước 5: Khai phá dữ liệu – Trong bước này, chúng tôi trích xuất dữ liệu hữu ích từ nhóm dữ liệu hiện có.
 • Bước 6: Đánh giá mẫu – Chúng tôi phân tích một số mẫu có trong dữ liệu.
 • Bước 7: Trình bày thông tin – Trong bước cuối cùng, thông tin sẽ được thể hiện dưới dạng cây, bảng, biểu đồ và ma trận. 

Thành quả của JB Data Mining ứng dụng vào đâu:

JB - Data Mining được thiết kế và thử nghiệm áp dụng trong:

 • Phân tích thị trường và chứng khoán
 • Phát hiện gian lận
 • Quản lý rủi ro và phân tích doanh nghiệp
 • Phân tích giá trị trọn đời của khách hàng
 • Đưa ra các khuyến cáo cho sản xuất và tiêu dùng
 • Phân tích xu thế mua sắm Online và truyền thống
 • Cung cấp danh sách các lựa chọn tương lai (Future option) cho quyết định xuất/nhập hàng hóa

Tần xuất xuất hiện của đối tượng giám sát theo biểu đồ động

Vậy JB Data Mining tự xếp hạng đứng ở vị trí nào ?

 JB Data Mining là hệ thống mới xây dựng từ năm 2018, chưa có đủ thời gian và điều kiện để xác định vị trí, vai trò và thứ hạng, nhưng JB Data Mining thực thi ngay và hiệu quả đối với các Bigdata của Việt Nam trong những năm 2018 -2019 trong lĩnh vực: Viễn thông, Ngân hàng và Bán lẻ.

 Trong 3 lĩnh vực kể trên JB Data Mining đảm bảo có những kết quả vượt ngoài mong đợi của các hệ thống tương tự hiện hành.

 • Thời gian Tháng 12, 2020
 • Loại sản phẩm Tổ chức Tài chính-Banking