Thành viên

Gặp gỡ đội ngũ nhân sự

JB FAMILY

avater

Đặng Mai Hương

Founder - Board of Directors

avater

Nguyễn Văn Cường

Director

avater

Nguyễn Quang Vinh

Chief Executive Officer

avater

Nghiêm Đức Hạnh

Cisco Expert

avater

Nguyễn Mạnh Cường

Front-End Developer

avater

Nguyễn Thị Thắm

Member

avater

Lưu Linh Ngọc

Kế toán hành chính

avater

Bùi Tuấn Anh

Back-End Developer

avater

Nguyễn Hữu Tuấn Phương

Front-End Developer

avater

Vũ Viết Hòa

Trưởng phòng kế toán